Administrace platby

Administrací platby se rozumí proces schvalování žádosti o platbu, zahrnující prvotní podání zjednodušené žádosti o platbu žadatelem, její kontrolu ze strany řídicího orgánu, včetně případného vrácení žádosti o platbu příjemci k dopracování, vystavení plné žádosti o platbu v podobě formuláře F1(F5) finančním manažerem, včetně generování souvisejících detailů platby, její schválení a proplacení příjemci. V případě administrace žádostí o platbu organizační složky státu k platbě nedochází.
Zpět
Odesílání...