Grant

Je účelový příspěvek (či také dotace), který můžete získat účastí ve veřejné soutěži, v rámci které bude váš předložený projekt anonymně posouzen. Většinou se jedná o podporu vědeckým, výzkumným či například i kulturním projektům. Je-li váš projekt přijat, stáváte se z žadatele řešitelem grantu. Pokud podáváte projekt skrze instituci, stává se tato instituce nositelem grantu. Pokud projekt podáváte jako fyzická osoba, stáváte jak řešitelem, tak i nositelem grantu.


Zpět
Odesílání...