Žádost o podporu

Vyplňuje žadatel a předkládá ji s cílem získat finanční podporu v rámci operačního programu pro předkládaný projekt či v rámci Programu rozvoje venkova. Žádost musí být zpracována v souladu s podmínkami operačního programu či Programu rozvoje venkova (viz heslo Program).
Zpět
Odesílání...