Znalostní transfer

Přenos informací, odborných znalostí a dovedností z akademické sféry do partnerského podniku.
Zpět
Odesílání...