Výše podpory

Výše podpory (dotace) se v různých operačních programech liší, vše závisí na zaměření projektu, velikosti projektu a právní formě žadatele. Soukromé podnikatelské projekty mohou získat spolufinancování v průměrné výši cca 50 % způsobilých výdajů projektu, projekty veřejných institucí pak o několik desítek procent více (cca 80–85 %) a neziskové projekty ve vybraných oblastech podpory až 100 %.
Zpět
Odesílání...