Vyčerpané prostředky

Výdaje, které byly zaslány na účty příjemců po formální kontrole všech náležitostí žádostí o platbu (faktur atp.).
Zpět
Odesílání...