Urbact III

Operační program URBACT III je programem Evropské územní spolupráce, který navazuje na ukončené programy URBACT I a URBACT II. Operační program URBACT III otevírá v programovém období 2014–2020 možnost všem městům posílit kvalitu strategického řízení, podporuje výměnu zkušeností mezi evropskými městy a dále uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst.
Zpět
Odesílání...