Tematický operační program

Je zaměřen na určitou tematicky ohraničenou oblast – např. doprava, životní prostředí, či školství. V České republice je v tomto programovém období osm tematických operačních programů. Někdy jsou též nazývány jako sektorové operační programy.
Zpět
Odesílání...