Studie proveditelnosti

Analýza, která slouží k posouzení všech alternativ realizace projektu a zhodnocení efektivnosti využití potenciálně vložených prostředků. Hodnoceno je široké spektrum aspektů projektu od vymezení cílů projektu, analýzy trhu, přes technologické řešení projektu a řízení lidských zdrojů po finanční plán a analýzu rizik.
Zpět
Odesílání...