Strategie Evropa 2020

Hospodářská strategie EU, pomocí které se má Evropa stát nejvyspělejším hospodářským prostorem, jehož konkurenceschopnost bude postavena na technologických inovacích a znalostech, lepším využíváním přírodních zdrojů. Ekonomický růst nesmí být v rozporu s ochranou životního prostředí a musí být provázen snižováním chudoby v členských státech. Strategie 2020 navazuje na tzv. Lisabonskou strategii, jejíž cíle přejímá a rozvíjí. Z této základní vize Evropy jako celku se budou následně odvíjet i další strategie, včetně národních – jako např. Národní program reforem apod. Politika soudržnosti v programovém období 2014–2020 se bude soustředit na podporu realizace této strategie.
Zpět
Odesílání...