Spolufinancování (kofinancování)

Spolufinancováním se rozumí procentuální vyjádření objemu prostředků, kterými do programu / operace přispívá členský stát / příjemce. V každém programu hrazeném z fondů ESI je nutné zajistit k prostředkům z příslušného fondu spolufinancování ze zdrojů České republiky, popř. vlastních zdrojů příjemce.
Zpět
Odesílání...