Společná rybářská politika EU

Společnou rybářskou politikou EU se rozumí politika EU, jejímiž hlavními cíli je zachování rybích populací, ochrana mořského prostředí, zajištění hospodářské životaschopnosti evropského loďstva, zásobování spotřebitelů kvalitními potravinami a vytváření a udržitelné využívání živých vodních zdrojů z ekologického, hospodářského a sociálního hlediska. Udržitelnost musí být založena na vědeckém poznání a na zásadě předběžné obezřetnosti.
Zpět
Odesílání...