Souběh dotací

Podmínka vylučující „souběh dotací“ znamená, že žádný projekt spoluhrazený ze strukturálních fondů nelze podporovat současně v rámci více cílů politiky HSS. Pokud je projekt financován ze strukturálních fondů, je vyloučena možnost čerpání finančních prostředků na stejné (již podpořené) způsobilé výdaje z dalších národních nebo zahraničních programů.
Zpět
Odesílání...