Řídicí orgán

Řídící orgán je subjekt, který odpovídá za účinnost, správnost řízení a provádění pomoci v rámci příslušného operačního programu. Odpovědnost řídícího orgánu vycházejí především z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013. Řídícím orgánem pro OP PIK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO).
Zpět
Odesílání...