Registrační číslo projektu

Registrační číslo projektu je unikátní číslo, které projekt získal během jeho registrace v informačním systému IS Monit7+. Toto číslo je uvedeno např. v IS Benefit7 nebo v právním aktu.
Zpět
Odesílání...