Region soudržnosti

Region soudržnosti se zřizuje pro potřeby spojené s koordinací a realizací politiky hospodářské a sociální soudržnosti (zejm. využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU). Územní vymezení je totožné s územními statistickými jednotkami NUTS II podle zákona č.248/200 Sb. o podpoře regionálního rozvoje.
Zpět
Odesílání...