Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace

Objem finančních prostředků v projektech, u nichž byla podepsána smlouva o financování.
Zpět
Odesílání...