Proplacené prostředky příjemcům

Objem finančních prostředků poukázaných na účty příjemců na financování realizace projektu, ovšem bez prostředků, které byly jako nespotřebovaná dotace příjemcem vráceny zpět poskytovateli podpory. Není rozlišováno, zda k poukázání došlo v režimu ex-ante či ex-post.
Zpět
Odesílání...