Programy meziregionální spolupráce

Programy podporující spolupráci regionů napříč EU i mimo EU zejména v oblasti spolupráce institucí. Českou republiku zahrnují 4 PROGRAMY MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE: INTERREG EUROPE, URBACT III, ESPON 2020, INTERACT III.
Zpět
Odesílání...