Program přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko EÚS 2014-2020

V programovém období 2014-2020 je na podporu kooperačních projektů podél česko-bavorské hranice k dispozici 103,4 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program nadále podporuje regionální a místní projekty připravované ve spolupráci českých a bavorských partnerů s pozitivním dopadem na společné území.
Zpět
Odesílání...