Program Interreg V-A Rakousko-Česká republika

Tento program navazuje na Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013. Prioritou programu spolupráce Rakousko – Česká republika je posílení udržitelného inovativního ekonomického rozvoje programového území v přeshraniční dimenzi.
Zpět
Odesílání...