Produktová inovace

Produktovou inovací je zavedení na trh nových nebo významně zlepšených výrobků, technologií a služeb. Novost či významné zlepšení se vztahují k technickým charakteristikám produktu, jeho komponentům a použitým materiálům, k zabudovanému softwaru, užitné hodnotě a dalším funkčním charakteristikám. Změnu designu, pokud s sebou nenese i významnou změnu v charakteristikách produktu, nelze považovat za produktovou inovaci. Podobně rutinní změny či pravidelné sezónní úpravy nejsou produktovou inovací. Produktová inovace musí navazovat na ukončený výzkum a vývoj.
Zpět
Odesílání...