Procesní inovace

Procesní inovací se rozumí zavádění nových nebo významně zlepšených způsobů výroby a dodávek. Procesní inovace tak zahrnuje techniky, zařízení a software používaný k výrobě zboží a poskytování služeb a k zajišťování logistiky firmy. Základním rysem procesní inovace je, že musí být pro firmu zcela nová a musí být skutečně zavedena, tj. používána v běžných firemních operacích. Procesní inovace musí navazovat na ukončený výzkum a vývoj.
Zpět
Odesílání...