Povinná publicita projektu

Příjemce podpory má povinnost informovat veřejnost o tom, že jeho projekt je spolufinancován z fondů EU. Pravidla pro publicitu projektů v OP PIK upravují Pravidla způsobilosti a publicity a Manuál jednotného vizuálního stylu.
Zpět
Odesílání...