Poskytovatel dotace

Subjekt stanovený dle §14 zákona č.218/2000 Sb. oprávněný vydávat Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Zpět
Odesílání...