Politika soudržnosti 2014-2020

Účelem právního rámce a rámce politiky je v programovém období 2014–2020 podporovat a zvyšovat využívání finančních nástrojů v politice soudržnosti, a proto: » nabízí členským státům a regionům EU větší flexibilitu z hlediska cílových sektorů a prováděcích struktur; » poskytuje stabilní prováděcí rámec založený na jasných a podrobně popsaných pravidlech a vycházející ze stávajících pokynů a zkušeností na místě; » využívá součinnost finančních nástrojů a dalších forem podpory, např. grantů; » zajišťuje kompatibilitu s finančními nástroji stanovenými a implementovanými na úrovni EU podle pravidel nepřímého řízení.
Zpět
Odesílání...