Platby ex – post

Jedná se o následné proplácení výdajů, kdy příjemce může předložit žádost o platbu až po realizaci projektových aktivit (nebo jejich části) se současným doložením příslušných dokladů, prokazujících úhradu vynaložených výdajů.
Zpět
Odesílání...