Platby ex – ante

Platbou ex ante se rozumí postup, kdy příjemce obdrží platbu předem (zpravidla po uzavření právního aktu o poskytnutí / převodu podpory), než doloží jakýkoliv výstup / aktivitu projektu. Takto poskytnutou zálohovou platbu následně příjemce vyúčtuje. Tato platba není u Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost možná.
Zpět
Odesílání...