Organizační inovace

Organizační inovací se pro účely programu Inovace – inovační projekt rozumí zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby. Cílem výše uvedených organizačních inovací je především snaha o snížení administrativní a časové náročnosti výkonů při řízení vnitropodnikových procesů žadatele o podporu, dále pak snaha o snížení administrativních a transakčních nákladů apod., a to prostřednictvím využití softwarových nástrojů. Základním kritériem pro odlišení organizační inovace od ostatních organizačních změn ve firemním řízení a organizaci je její novost, to znamená situaci, kdy nově využívaný softwarový nástroj, resp. využití výstupu tohoto softwarového nástroje ve vnitropodnikových procesech, nebylo v předchozím období používáno.
Zpět
Odesílání...