NUTS

Zavedená zkratka pro tzv. územně statistické jednotky, které jsou v rámci Evropského společenství vymezeny podle jednotných kritérií. NUTS slouží ke statistickým účelům z části i pro potřeby programování v rámci strukturálních fondů. NUTS se klasifikují na šesti úrovních, které představují velikostní skupiny charakterizované počtem obyvatel a rozlohou. V České republice představují kraje (14 jednotek vč. Hlavního města Prahy) úroveň NUTS III, NUTS II jsou pro účely strukturálních fondů definované tzv. Regiony soudržnosti, NUTS I je pak celá Česká republika.
Zpět
Odesílání...