Neinvestiční projekt

Neinvestiční projekt je zaměřen na tzv. měkké aktivity, tj. například vzdělávání, rekvalifikace, poskytování sociálních služeb, organizace volnočasových aktivit atd. Spadají sem také projekty zaměřené na podporu služeb v oblasti cestovního ruchu a technické pomoci.
Zpět
Odesílání...