MSP

Malý a střední podnik; podnik, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. Pro klasifikaci podnikatelského subjektu jako MSP se také posuzuje vztah k propojeným podnikům. 
Zpět
Odesílání...