MS2014+

Monitorovací systém evropských fondů pro programové období 2014–2020. Součástí aplikace MS 2014+ je modul IS KP14+, jehož prostřednictvím probíhá elektronické podání žádosti o podporu a realizace procesů, jako správa žádostí o podporu/projektů, jejich monitoring a administrace projektů (vypracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu apod. a jejich elektronické podání).
Zpět
Odesílání...