Monitorovací výbor

Monitorovacím výborem se rozumí výbor, jehož úkolem je posuzovat provádění programu.
Zpět
Odesílání...