Monitoring

Monitoring je nedílnou součástí jak programového, tak projektového cyklu. Cílem monitorování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci programů resp. projektů, a porovnání získaných informací s výchozím předpokládaným plánem.
Zpět
Odesílání...