Marketingová inovace

Marketingovou inovací se pro účely programu Inovace – inovační projekt rozumí zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů. Cílem výše uvedených marketingových inovací je snaha o zvýšení prodeje vlastních výrobků a služeb, s čímž souvisí využití celé řady marketingových nástrojů. Základním kritériem pro odlišení marketingové inovace od ostatních změn ve firemním řízení a provozu prodeje je její novost, to znamená situaci, kdy tento marketingový nástroj nebyl v předchozím období používán, ať už je převzat od firmy jiné či vyvinut vlastními zdroji a vychází z marketingové strategie žadatele o podporu.
Zpět
Odesílání...