Kontrola projektu

Se provádí buď v průběhu realizace projektu, nebo po jeho skončení. Cílem kontroly je zjistit, zda žadatel postupuje při realizaci projektu ve shodě s pravidly pro udělení dotace.
Zpět
Odesílání...