Kontrola přijatelnosti projektu

Představuje kontrolu přijatelnosti projektu a žadatele s ohledem na základní podmínky programu, finanční a legislativní předpoklady. Toto posouzení představuje nutnou podmínku, nesplnění kritérií přijatelnosti představuje vyloučení projektu z dalšího hodnocení. Kritéria přijatelnosti jsou zpravidla hodnocena odpověďmi ANO splněno / NE nesplněno a nesplnění těchto kritérií (byť jen jednoho z nich) představuje vyloučení projektu z dalšího hodnocení. Kritéria jsou součástí dokumentů pro Příjemce.
Zpět
Odesílání...