Kontinuální výzva

Hodnocení projektů probíhá průběžně. Příjemcům, jejichž projekty splní dané podmínky, je poskytována podpora v pořadí, v jakém podali žádost o podporu, až do přidělení celé alokace výzvy na jednotlivé projekty. Průběžně jsou také vydávána Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Zpět
Odesílání...