Konečný příjemce

Konečný příjemce je v případě finančních nástrojů subjekt, kterému jsou na základě smlouvy poskytnuty prostředky nebo mu je poskytnuta záruka z finančního nástroje.
Zpět
Odesílání...