Komunitně vedený místní rozvoj

Komunitně vedený místní rozvoj (Community-Led Local Development) je nástrojem pro zapojení obyvatel nebo uživatelů území do plánovacích procesů a realizace rozvoje území na místní úrovni.
Zpět
Odesílání...