Interreg V-A Česká republika – Polsko

Program je zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Při výběru projektů je kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady a vybírány budou projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české a polské příhraničí.
Zpět
Odesílání...