Integrované nástroje

Integrovanými nástroji se rozumí soubor navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os / priorit jednoho či více programů ESI fondů. Integrované nástroje slouží k 39 realizaci integrovaných strategií rozvoje území – Integrovaná územní investice (ITI), Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).
Zpět
Odesílání...