Finanční plán integrované strategie

Finančním plánem integrované strategie se rozumí finanční plán strategie integrované územní investice (ITI) / integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) / komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Je zadáván nad úrovní jednotlivých programů, ze kterých je financován, nicméně obsahuje i konkrétní finanční objem celkových výdajů, celkových způsobilých výdajů a požadovanou výši podpory z jednotlivých programů. Dále obsahuje i předpokládaný finanční objem výdajů, které nebudou financovány z ESI fondů.
Zpět
Odesílání...