Finanční plán Dohody o partnerství / programů

Finančním plánem Dohody o partnerství / programů se rozumí souhrn informací o celkové alokaci na programové období 2014–2020, alokacích na jednotlivé roky implementace neboli roční závazky a také o hlavních alokacích na jednotlivé roky implementace, které představují alokace snížené o výkonnostní rezervu. Stanovuje se na úrovni Dohody o partnerství, programů a nižších programových úrovní a v případě Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti také pro strategickou úroveň specifického cíle.
Zpět
Odesílání...