Finanční cíl

Finančním cílem se rozumí objem finančních prostředků, kterého má být dosaženo na základě pravidla n+3, dále také objem milníků a cílů v podobě finančních ukazatelů
Zpět
Odesílání...