Evropský investiční fond (EIF)

Byl založen v roce 1994 za účelem poskytování pomoci malým podnikům. Jeho většinovým podílníkem je Evropská investiční banka, se kterou tvoří "skupinu EIB." EIF poskytuje rizikové investice malým a středním podnikům, zejména novým firmám a firmám zaměřeným na technologie. Přebírá také záruky vůči finančním institucím (např. komerčním bankám) tím, že ručí za půjčky malým a středním podnikům. EIF působí v členských státech EU, také v Turecku a ve třech státech Evropského sdružení volného obchodu (v Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku).
Zpět
Odesílání...