Evropská územní spolupráce (EUS)

V programovém období 2014 - 2020 je možné v České republice čerpat celkem z deseti programů v rámci cíle Evropská územní spolupráce tzv. INTERREG. Na tento cíl je vyčleněno 2,8 % z celkového rozpočtu EU. Interreg je rozdělen mezi tři typy programů: Přeshraniční spolupráce, Nadnárodní spolupráce a Meziregionální spolupráce.
Zpět
Odesílání...