Evaluace souhrnná (jedna z podob průběžného hodnocení)

Evaluace souhrnná se provádí v průběhu programovacího období pro strategické zprávy členských států o příspěvku z operačních programů spolufinancovaných fondy k provádění národního programu reforem.
Zpět
Odesílání...