Energetický audit

Energetický audit je písemná zpráva, která obsahuje odborné vyhodnocení efektivity využití energie v konkrétním objektu a návrh opatření pro dosažení energetických úspor. Energetický audit provádí osoba zapsaná v seznamu energetických auditorů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
Zpět
Odesílání...